Reference

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ ODBĚRATELÉ TECHNOLOGICKÉHO NÁBYTKU PRO NONSTOP PROVOZY


 • ARMÁDA ČR
 • ČEZ ELEKTRÁRNA - HODONÍN, LEDVICE, TEMELÍN, TUŠIMICE
 • ČEZ, a.s. PRAHA
 • ENERGOPROJEKT PRAHA a.s.
 • ERA a.s.
 • HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR HRADEC KRÁLOVÉ
 • HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PLZEŇSKÉHO KRAJE
 • HONEYWELL, spol. s r.o.
 • LETIŠTĚ MANILA, Filipíny
 • LETIŠTĚ ST. PETERSBURG, Rusko
 • LETIŠTĚ VLADIVOSTOK, Rusko
 • LETIŠTĚ ROSTOV, Rusko
 • LETIŠTĚ MOSKVA, Rusko

 • A
 • ARMÁDA ČR – VTCI, Praha 6
 • ASSI DOMÄN SEPAP a.s.
 • B
 • BENZINA a.s., Praha 8
 • BERLITZ SCHOOL OF LANGUAGES s.r.o., Brno
 • BERLITZ SCHOOL OF LANGUAGES s.r.o., Praha
 • BEZPEČNOSTNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBA ČR
 • C
 • C.S. CARGO, Jičín
 • CCE s.r.o., Zdiby
 • CELNÍ ŘEDITELSTVÍ, ČR
 • CETELEM, Bratislava
 • CS SOFT a.s.
 • ČEPRO a.s., Praha 1
 • ČEPS a.s., Nošovice
 • ČESKÁ SPOŘITELNA a.s., ČR
 • ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEPEČENÍ, Praha
 • ČESKÁ TELEVIZE, Praha 4
 • ČESKÉ DRÁHY s.o. – Datové a informační služby, o.z.
 • ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s., ČR
 • ČESKOMORAVSKÁ STAVEBNÍ SPOŘITELNA, Praha 10
 • ČESKÝ ROZHLAS, Praha
 • ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ, Praha 8
 • ČEZ ELEKTRÁRNA HODONÍN, TEMELÍN
 • ČEZ, a.s. PRAHA
 • ČSOB a.s., ČR
 • D
 • DAIMLER CHRYSLER, Automotive Bohemia s.r.o., Praha 5
 • DÁLNIČNÍ STAVBY PRAHA a.s., Plzeň
 • DHL INTERNATIONAL s.r.o.
 • DISA, v.o.s., Brno
 • DOPRAVNÍ PODNIK HL. MĚSTA PRAHY a.s., Praha 7
 • DOPRAVOPROJEKT BRNO a.s.
 • DRUCHEMA v.d., Praha
 • E
 • ENERGOPROJEKT PRAHA a.s.
 • ERA a.s.
 • EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST, Praha
 • F
 • FINANČNÍ ÚŘAD, různé, ČR
 • FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ, Praha 1
 • G
 • GALERIE MIRO, Praha
 • GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL
 • GLÖCKNER Praha, s.r.o.
 • H
 • HONEYWELL, Praha
 • HSP s.r.o., Praha
 • I
 • IBM Praha
 • INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY, Praha 4
 • INVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ BANKA a.s., různé, ČR
 • K
 • KOMERČNÍ BANKA a.s., různé, ČR
 • KORES Praha s.r.o.
 • KOTVA a.s., Praha
 • KRAJSKÝ OBCHODNÍ SOUD, Praha 2
 • L
 • LÉČIVA a.s., Praha 10
 • LETIŠTĚ KIŠINĚV, Moldávie
 • LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SR, š.p., Bratislava
 • OKD, Ostrava
 • PLZEŇSKÁ ENERGETIKA a.s.
 • PLZEŃSKÉ MĚSTSKÉ DOPRAVNÍ PODNIKY, a.s.
 • RADIO SVOBODNÁ EUROPA, Praha 
 • ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC, Ostrava
 • ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU, Praha 6 – Ruzyně
 • ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU, Jeneč,
 • ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU, Brno
 • ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU, Ostrava
 • ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU, Karlovy Vary
 • SIEMENS NIXDORF Informační systémy s.r.o., Praha

 • M
 • Magistrát hlavního města Prahy
 • Magistrát města Kladna
 • Magistrát města Olomouce
 • METRANS, a.s.
 • MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ, Praha 1
 • MINISTERSTVO PRUMYSLU A OBCHODU, Praha 1
 • MINISTERSTVO VNITRA
 • N
 • NÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ÚŘAD, Praha 5
 • NÁRODNÍ KONTROLNÍ ÚŘAD, Praha 7
 • NÁRODNÍ MUZEUM
 • NET4GAS s.r.o., Břeclav
 • O
 • OBECNÍ ÚŘAD, Sibřina
 • OBERBANK GROUP
 • OKD Ostrava
 • OKRESNÍ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ, různé, ČR
 • OKRESNÍ ÚŘAD Brno - venkov
 • OKRESNÍ ÚŘAD Praha - východ
 • OP PAPÍRNA s.r.o., Olšany
 • OP PROSTĚJOV
 • OVB Allfinanz a.s.
 • P
 • PHILIPS CZECH REPUBLIK, Praha 5
 • PORSCHE ENGINEERING SERVICES s.r.o., Praha 5
 • POVODÍ LABE s.p., Hradec Králové
 • PRAŽSKÉ PIVOVARY a.s., Praha 5
 • PRIMA Plus a.s., Praha 8
 • PSJ HOLDING - akce „Zlatý Anděl“ Praha 5
 • PURTEX s.r.o., Zdiby
 • R
 • RADIO SVOBODNÁ EUROPA, Praha
 • RAIFFEISENBANK a.s., Praha 4
 • REPLAY, Praha
 • REUTERS SLOVAKIA s.r.o.
 • RIGIPS a.s., Horní Počáply
 • RONAL CR s.r.o., Jičín
 • Ř
 • ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p.
 • S
 • SAFINA a.s., Vestec u Prahy
 • SAZKA, Praha
 • SCANIA Czech Republic, Rudná
 • SIEMENS NIXDORF Informační systémy s.r.o., různé, ČR
 • SIEMENS s.r.o., Brno
 • SOKOLOVSKÁ UHELNÁ a.s.
 • Soukromá střední odborná škola Prostějov s.r.o.
 • SOŠ a SOU Příbram
 • SPŠ a VOŠ Kutná Hora
 • STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR, Praha 4
 • STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÝ INTERVENČNÍ FOND, Praha 1
 • STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
 • STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ 
 • STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY
 • STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN
 • STRABAG, terminál Karlovy Vary
 • STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ KYJOV, příspěvková organizace
 • STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ TECHNICKÉ, Humpolec
 • STŘEDOČESKÁ ENERGETIKA a.s., Praha
 • STŘEDOČESKÁ PLYNÁRENSKÁ a.s., Praha 1
 • Š
 • ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav

 • SINIT, a.s. – ČEZ
 • SOKOLOVSKÁ UHELNÁ a.s.
 • STŘEDOČESKÁ ENERGETIKA a.s., Praha
 • STŘEDOČESKÁ PLYNÁRENSKÁ a.s., Praha 1
 • ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav
 • TEPLÁRNY BRNO, a.s.
 • TEPLÁRNA TÁBOR, a.s.
 • ÚŘAD PRO STÁTNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM, Praha 3
 • ÚSTAV JADERNÉHO VÝZKUMU ŘEŽ a.s.
 • ÚSTAV MAKROMOLEKULÁRNÍ CHEMIE, Praha 6
 • ÚSTAV ORGANICKÉ CHEMIE A BIOCHEMIE AV ĆR, Praha 6
 • ZDRAVOTNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICE
 • ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KARLOVARSKÉHO KRAJE

 • T
 • TRCZ s.r.o.
 • TV NOVA, Praha
 • U
 • ÚSTAV JADERNÉHO VÝZKUMU ŘEŽ a.s.
 • ÚSTAV MAKROMOLEKULÁRNÍ CHEMIE, Praha 6
 • ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHY 10
 • ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHY 5
 • ÚŘAD PRO STÁTNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM, Praha 3
 • V
 • VIDEO AUDIO SYSTÉMY, Praha 9
 • VITANA a.s., Praha
 • VOJENSKÝ ÚTVAR 4313, Stará Boleslav
 • Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, Zdiby
 • VŠCHT, Praha 6
 • Z
 • ZEMĚMĚŘIČSKÝ ÚŘAD, Praha 8SYSTÉMOVÍ INTEGRÁTOŘI
A KONCOVÍ DODAVATELÉ

 • Colsys s.r.o.

 • iBross s.r.o.

 • Maxprogres s.r.o.

 • NIONEX a.s.

 • Process Automation Solution s.r.o.

 • Trade Fides a.s.

 • Vojenský technický ústav s.r.o.

 • YOUR SYSTEM s.r.o.