PRO
  • Řízení letového provozu
  • Radarová pracoviště
  • Letové simulátory
  • Armádní specializovaná pracoviště

Vysoká konzole s horní otevřenou částí s monitory KL2

Nové řešení technických pracovišť, které je koncipováno jako otevřený stavebnicový systém, schopný vyhovět nejen současným požadavkům na řídící práci dispečerů, ale také budoucím potřebám na technické inovace ze strany zákazníka. Celý systém byl vyvíjen za úzké spolupráce s odborníky z řad uživatele, se snahou o maximální zohlednění jeho požadavků a potřeb. Při plném respektování ergonomických a technických požadavků byl kladen důraz též na estetickou stránku provedení pracovišť. Spojením ryze účelového technického řešení s nábytkovým designem se docílilo příjemného pracovního prostředí bez negativních rozptylujících vlivů.

Velká pozornost se věnovala dílčím prvkům, jako je osvětlení s plynulou regulací intenzity světla, možnost naklápění hlavních monitorů a regulovatelná teplota pracovní plochy. Tento nový typ pracoviště má též dobře vyřešen servisní přístup do konzole. Práce technika na zařízení je v maximální míře oddělena od řídící práce dispečerů a je usnadněna promyšleným manipulačním prostorem. Důsledné dodržení stavebnicového principu i u vnitřní zástavby konzole, dává velký prostor pro doplňování nebo výměnu systémů v budoucnu, a to bez dalších náročných montážních prací. Použitím stejné systémové stavebnice i pro ostatní typy technického nábytku (stoly pro provozní a technický personál) se docílilo jednotného řešení jak po stránce konstrukční, tak designové.